•  

Komunitná kaviareň

Komunitná kaviareň v priestoroch foyer Jedálne Vojvodská poskytuje priestor širokej verejnosti, najmä seniorom a mamičkám s deťmi, na trávenieoddychu pri šálke kvalitnej kávy a zákuskoch domácej výroby priamo z jedálne. Počas celého dňa je k dispozícii občerstvenie podľa aktuálneho ponukového menu. Príjemnú atmosféru dopĺňa verejná knižnica, ktorá ponúka k dispozícii stovky kníh bezplatne na prečítanie či výpožičku. Komunitný charakter kaviarne podčiarkuje funkčné historické klavírne krídlo aj priestor na koncerty a umelecké vystúpenia.