•  

Komunitná kaviareň

Komunitná kaviareň v priestoroch foyer Jedálne Vojvodská poskytuje priestor širokej verejnosti, najmä seniorom a mamičkám s deťmi, na trávenieoddychu pri šálke kvalitnej kávy a zákuskoch domácej výroby priamo z jedálne. Počas celého dňa je k dispozícii občerstvenie podľa aktuálneho ponukového menu. Príjemnú atmosféru dopĺňa verejná knižnica, ktorá ponúka k dispozícii stovky kníh bezplatne na prečítanie či výpožičku. Komunitný charakter kaviarne podčiarkuje funkčné historické klavírne krídlo aj priestor na koncerty a umelecké vystúpenia.


Raňajková kaviareň – do 10:30 – ponúka plnohodnotné tradičné raňajky a občerstvenie pre doplnenie energie na začiatok každého dňa v podobe sendvičov, teplých jedál či čerstvo zapečených toustov a pečiva. Naša ponuka rešpektuje a dodržiava raňajkové tradície minulých generácií, postavené na báze čerstvých surovín a priamej prípravy bez použitia polotovarov.